מדיניות פרטיות

תאריך אפקטיבי: ה-25 במאי 2018

אזור אירופה בע”מ (“אנחנו”, “אנחנו” או “שלנו”) מפעילה את locale.to האינטרנט (“השירות”).

דף זה מודיע לך על המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של נתונים אישיים כאשר אתה משתמש בשירות שלנו ובאפשרויות המשויכות לנתונים אלה.

אנו משתמשים בנתונים שלך כדי לספק ולשפר את השירות. על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף ולשימוש במידע בהתאם למדיניות זו. אלא אם הוגדרו אחרת במדיניות פרטיות זו, לתנאים המשמשים במדיניות פרטיות זו יש משמעויות זהות לזה של התנאים וההתניות שלנו, הנגישים locale.to.

הגדרות

נתונים אישיים

נתונים אישיים פירושם נתונים על אדם חי שניתן לזהותו מנתונים אלה (או מנתונים אלה ומידע אחר ברשותנו או שסביר להניח שיבואו לידינו).

נתוני שימוש

נתוני שימוש הם נתונים הנאספים באופן אוטומטי על-ידי השימוש בשירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך הביקור בדף).

עוגיות

קבצי Cookie הם פיסות נתונים קטנות המאוחסנות במכשיר של משתמש.

בקר נתונים

בקר נתונים פירושו אדם אשר (לבד או במשותף או במשותף עם אנשים אחרים) קובע את המטרות עבורן ואת האופן שבו נתונים אישיים כלשהם, או צריכים להיות, מעובדים.

לצורך מדיניות פרטיות זו, אנו בקר נתונים של הנתונים שלך.

מעבד נתונים (או ספקי שירות)

מעבד נתונים (או ספק שירות) פירושו כל אדם (מלבד עובד של בקר הנתונים) המעבד את הנתונים בשם בקר הנתונים.

אנו עשויים להשתמש בשירותים של ספקי שירות שונים כדי לעבד את הנתונים שלך בצורה יעילה יותר.

נושא נתונים

נושא הנתונים הוא כל אדם חי שהוא הנושא של נתונים אישיים.

משתמש

המשתמש הוא האדם המשתמש בשירות שלנו. המשתמש מתאים לנושא הנתונים, שהוא הנושא של נתונים אישיים.

איסוף מידע ושימוש

אנו אוספים מספר סוגים שונים של מידע למטרות שונות כדי לספק ולשפר את השירות שלנו אליך.

סוגי נתונים שנאספו

נתונים אישיים

בעת השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע אישי מסוים שניתן להשתמש בו כדי ליצור עמך קשר או לזהות אותך (“נתונים אישיים”). מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ל:

 • כתובת דוא”ל
 • שם פרטי ושם משפחה
 • מספר טלפון
 • כתובת, מדינה, מחוז, מיקוד, עיר
 • קובצי Cookie ונתוני שימוש

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי ליצור עמך קשר עם ידיעונים, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. אתה רשאי לבטל את קבלת כל, או את כל, של תקשורת זו מאיתנו על-ידי ביצוע הקישור או ההוראות של ביטול המנוי המסופקים בכל הודעת דואר אלקטרוני שאנו שולחים.

נתוני שימוש

אנו עשויים גם לאסוף מידע על אופן הגישה והשימוש בשירות (“נתוני שימוש”). נתוני שימוש אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שלך (לדוגמה, כתובת IP), סוג הדפדפן, גירסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שבהם אתה מבקר, השעה והתאריך של הביקור שלך, הזמן שהושקע בדפים אלה, מזהי התקנים ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

נתוני מעקב וקובצי Cookie

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ולהחזיק מידע מסוים.

קבצי Cookie הם קבצים עם כמות קטנה של נתונים שעשויים לכלול מזהה ייחודי אנונימי. קבצי Cookie נשלחים לדפדפן שלך מאתר אינטרנט ומאוחסנים במכשיר שלך. טכנולוגיות מעקב המשמשות גם הן משואות, תגים וקבצי Script כדי לאסוף ולעקוב אחר מידע ולשפר ולנתח את השירות שלנו.

באפשרותך להורות לדפדפן שלך לסרב לכל קבצי ה- Cookie או לציין מתי קובץ Cookie נשלח. עם זאת, אם תסכים לקובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים של השירות שלנו.

דוגמאות לקובצי Cookie בהם אנו משתמשים:

 • עוגיות מושב. אנו משתמשים בקובצי Cookie של מושבים כדי להפעיל את השירות שלנו.
 • עוגיות העדפה. אנו משתמשים בקובצי Cookie של העדפה כדי לזכור את ההעדפות שלך ואת ההגדרות השונות שלך.
 • עוגיות אבטחה. אנו משתמשים בקובצי Cookie של אבטחה למטרות אבטחה.

שימוש בנתונים

אזור אירופה בע”מ משתמש בנתונים שנאספו למטרות שונות:

 • לספק ולתחזק את השירות שלנו
 • כדי להודיע לך על שינויים בשירות שלנו
 • כדי לאפשר לך להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של השירות שלנו כאשר תבחר לעשות זאת
 • כדי לספק תמיכת לקוחות
 • כדי לאסוף ניתוח או מידע בעל ערך כדי שנוכל לשפר את השירות שלנו
 • כדי לפקח על השימוש בשירות שלנו
 • כדי לזהות, למנוע ולטפל בבעיות טכניות
 • כדי לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי אודות סחורות, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים הדומים לאלה שכבר רכשת או שאלת עליהם, אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה

שמירה על נתונים

אזור אירופה בע”מ ישמור את הנתונים האישיים שלך רק כל עוד הדבר נחוץ למטרות שנקבעו במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור את הנתונים האישיים שלך ונשתמש בהם במידה הנדרשת כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו (לדוגמה, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך בהתאם לחוקים החלים), לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים והמדיניות המשפטיים שלנו.

אזור אירופה בע”מ ישמור גם נתוני שימוש למטרות ניתוח פנימי. נתוני שימוש נשמרים בדרך כלל לפרק זמן קצר יותר, למעט כאשר נתונים אלה משמשים לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות שלנו, או שאנו מחויבים על פי חוק לשמור נתונים אלה לפרקי זמן ארוכים יותר.

העברת נתונים

ייתכן שהמידע שלך, כולל נתונים אישיים, יועבר למחשבים — ויישמרו בהם — הממוקמים מחוץ למדינה, למחוז, למדינה או לתחום שיפוט ממשלתי אחר, שבו חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה שתחום השיפוט שלך.

אם אתה נמצא מחוץ לבריטניה ובוחר לספק לנו מידע, שים לב שאנו מעבירים את הנתונים, כולל נתונים אישיים, לבריטניה ומעבדים ם שם.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולאחריה שליחת מידע כזה מייצגת את הסכמתך להעברה זו.

Locale Europe LTD תנקוט בכל הצעדים הנחוצים באופן סביר כדי להבטיח שהנתונים שלך יטופלו באופן מאובטח ובהתאם למדיניות פרטיות זו, ואף העברת הנתונים האישיים שלך לא תיעשה לארגון או למדינה, אלא אם כן קיימים בקרות מתאימות, לרבות אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

גילוי נתונים

עסקה

אם Locale Europe LTD מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו. אנו נספק הודעה לפני העברת הנתונים האישיים שלך ונהפוך להיות כפופים למדיניות פרטיות אחרת.

גילוי עבור אכיפת החוק

בנסיבות מסוימות, אזור אירופה בע”מ עשוי להידרש לחשוף את הנתונים האישיים שלך אם יהיה צורך לעשות זאת על פי חוק או בתגובה לבקשות תקפות של רשויות ציבוריות (למשל בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות משפטיות

אזור אירופה בע”מ עשוי לחשוף את הנתונים האישיים שלך מתוך אמונה בתום לב כי פעולה כזו נחוצה כדי:

 • לציית להתחייבות משפטית
 • כדי להגן ולהגן על הזכויות או הרכוש של אזור אירופה בע”מ
 • כדי למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר לשירות
 • כדי להגן על ביטחונם האישי של משתמשי השירות או של הציבור
 • כדי להגן מפני חבות משפטית

אבטחת נתונים

אבטחת הנתונים שלך חשובה לנו, אך זכור כי אין שיטת שידור באינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרונית מאובטחת ב- 100%. בעוד שאנו שואפים להשתמש בכלים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתם המוחלטת.

הזכויות שלך

אזור אירופה בע”מ שואפת לנקוט בצעדים סבירים כדי לאפשר לך לתקן, לתקן, למחוק או להגביל את השימוש בנתונים האישיים שלך.

כאשר הדבר מתאפשר, באפשרותך לעדכן את הנתונים האישיים שלך ישירות במקטע הגדרות החשבון שלך. אם אין באפשרותך לשנות את הנתונים האישיים שלך, פנה אלינו כדי לבצע את השינויים הנדרשים.

אם ברצונך לקבל מידע אילו נתונים אישיים אנו מחזיקים אודותך ואם ברצונך להסירם מהמערכות שלנו, אנא צור עמנו קשר.

בנסיבות מסוימות, יש לך את הזכות:

 • כדי לגשת ולקבל עותק של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותך
 • כדי לתקן נתונים אישיים המוחזקים אודותך, אינם מדויקים
 • כדי לבקש מחיקת נתונים אישיים המוחזקים אודותך

יש לך את הזכות לנתוני ניהול עבור המידע שתספק ל-Locale Europe LTD. באפשרותך לבקש לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך בתבנית אלקטרונית נפוצה כדי שתוכל לנהל ולהזיז אותו.

שים לב כי אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שתגיב לבקשות אלה.

ספקי שירות

אנו עשויים להעסיק חברות צד שלישי ויחידים כדי להקל על השירות שלנו (“ספקי שירות”), כדי לספק את השירות בשמנו, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לנו בניתוח אופן שימוש בשירות שלנו.

לצד שלישי זה יש גישה לנתונים האישיים שלך רק כדי לבצע משימות אלה בשמנו והם מחויבים שלא לחשוף או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

Analytics

אנו עשויים להשתמש בנותני שירות של ספקים שלישיים כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

 • GoogleAnalyticsGoogle Analytics הוא שירות ניתוח אתרים המוצע על ידי Google שעוקב אחר תעבורת האתרים ומדווחת על כך. Google משתמשת בנתונים הנאספים כדי לעקוב אחר השימוש בשירות שלנו ולעקוב אחריו. נתונים אלה משותפים עם שירותים אחרים של Google. Google עשויה להשתמש בנתונים שנאספו כדי להתאים הקשר ולהת אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה. באפשרותך לבטל את הצטרפותך לכך שהפעילות שלך בשירות תהיה זמינה ל-Google Analytics על-ידי התקנת ההוספת דפדפן ביטול ההצטרפות של Google Analytics. ההתוספת מונעת מ-JavaScript של Google Analytics (ga.js, analytics.js ו-dc.js) לשתף מידע עם Google Analytics בנוגע לפעילות ביקורים. לקבלת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט של Google פרטיות ותנאים: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

תשלומים

אנו עשויים לספק מוצרים ו/או שירותים בתשלום במסגרת השירות. במקרה זה, אנו משתמשים בשירותי צד שלישי לעיבוד תשלומים (לדוגמה מעבדי תשלומים).

לא נמאחסן או נאסוף את פרטי כרטיס התשלום שלך. מידע זה מסופק ישירות למעבדי התשלומים של צד שלישי שהשימוש במידע האישי שלך כופר על-ידי מדיניות הפרטיות שלהם. מעבדי תשלומים אלה מצייתים לסטנדרטים שנקבעו על-ידי PCI-DSS כפי שמנוהלים על ידי מועצת תקני האבטחה PCI, שהיא מאמץ משותף של מותגים כמו ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ו-Discover. דרישות PCI-DSS מסייעות להבטיח את הטיפול המאובטח במידע תשלום.

מעבדי התשלומים שאנחנו עובדים איתם הם:

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שלא מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תופנה לאתר של צד שלישי זה. אנו ממליצים לך לסקור את מדיניות הפרטיות של כל אתר שבו אתה מבקר.

אין לנו שליטה ולא לוקחים עלינו כל אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי.

פרטיות ילדים

השירות שלנו אינו פונה לאף אחד מתחת לגיל 13 (“ילדים”).

איננו אוספים ביודעין מידע המאפשר זיהוי אישי מאדם מתחת לגיל 13. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדיך סיפקו לנו נתונים אישיים, אנא צרו עמנו קשר. אם נהיה מודעים לכך שאספנו נתונים אישיים מילדים ללא אימות של הסכמת ההורים, אנו נוקטים צעדים להסרת מידע זה מהשרתים שלנו.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מפעם לפעם. אנו נודיע לך על כל שינוי על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה.

אנו נודיע לך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה בולטת בשירות שלנו, לפני שהשינוי יהפוך ליעיל ונעדכן את “התאריך האפקטיבי” בראש מדיניות פרטיות זו.

מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת לקבלת שינויים כלשהם. שינויים במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקף כאשר הם יפורסמו בדף זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו: