שילובים שפשוט עובדים™

השתמשו ב-Locale עם התשתית הקיימת שלכם

מערכות לניהול גרסאות

GitHub
Bitbucket
Beanstalk
Azure DevOps

תשתיות (Frameworks), שפות קודים ופורמטים

Angular
Android
Drupal
Go
HTML
iOS
JavaScript
Java
Laravel
Microsoft .NET
PHP
Node.js
Python
Ruby on Rails
Ruby
React.js
Salesforce
Vue.js
WordPress