תנאים והתניות

עודכן לאחרונה: 13 בנובמבר, 2020

אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו (“תנאים”, “תנאים”) בקפידה לפני השימוש באתר האינטרנט. כדי (להלן “השירות”) המופעל על ידי האזור אירופה בע”מ (“לנו”, “אנחנו” או “שלנו”).

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנית בקבלתך לתנאים אלה ועמידה בהם. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של התנאים, אינך רשאי לגשת לשירות.

רכישות

מעודדים אותך להכיר את זכויותיך הכלולות במסגרת חוק המכירה של טובין 1979, חוק תנאי חוזה לא הוגן 1977 ואת התנאים הלא הוגנים בתקנות חוזי הצרכן 1999.

אם ברצונך לרכוש מוצר או שירות הזמינים באמצעות השירות (“רכישה”), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לרכישה שלך, כולל, ללא הגבלה, מספר כרטיס האשראי שלך, תאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך, כתובת החיוב שלך והמשלוח שלך מידע.

הנך מצהיר ומתחייב כי: (1) יש לך זכות חוקית להשתמש בכל כרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחרים בקשר לכל רכישה; וכי (ii) המידע שאתה מספק לנו נכון, נכון ומלא. הנך מסכים במפורש שהאזור אירופה בע”מ אינו אחראי לכל אובדן או נזק הנובעים מהגשת מידע כוזב או לא מדויק.

על ידי שליחת מידע זה, אתה מעניק לנו את הזכות לספק את המידע לצדדים שלישיים למטרות קידום השלמת הרכישות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את ההזמנה שלך בכל עת מסיבות מסוימות, לרבות אך לא רק: זמינות המוצר או השירות, שגיאות בתיאור או במחיר של המוצר או השירות, שגיאה בהזמנה שלך או מסיבות אחרות. אתה מסכים במפורש כי אזור אירופה בע”מ אינו יכול לקבל כל אחריות בגין אובדן או נזק הנובעים מביטולים כאמור.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את ההזמנה במקרה של חשד להונאה או לעסקה בלתי מורשית או לא חוקית.

זמינות, שגיאות ואי דיוקים

אנו מעדכנים ללא הרף את הצעות המוצרים והשירותים שלנו בשירות. המוצרים או השירותים הזמינים בשירות שלנו עשויים להיות לא נכון, מתוארים בצורה לא מדויקת או לא זמינים, ואנו עשויים להיתקל בעיכובים בעדכון מידע על השירות ובפרסום שלנו באתרי אינטרנט אחרים. אתה מסכים במפורש כי כל הצעה כזו של מוצר או שירות אינה מהווה הצעה משפטית המסוגלת למשוך השלכות משפטיות.

איננו יכולים להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו, לרבות מחירים, תמונות מוצר, מפרטים, זמינות ושירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. סעיף “זמינות, שגיאות ואי דיוקים” הוא מבלי לפגוע בזכויות הסטטוטוריות הקיימות.

מנויים

חלקים מסוימים של השירות מחויבים על בסיס מנוי (“מנויים”). תחויב מראש על בסיס חוזר ותקופתי (“מחזור חיוב”). מחזורי החיוב נקבעים על בסיס חודשי או שנתי, בהתאם לסוג תוכנית המנוי שתבחר בעת רכישת מנוי.

בסוף כל מחזור חיוב, המנוי שלך יחודש באופן אוטומטי באותם תנאים, אלא אם תבטל אותו או שהאזור אירופה בע”מ יבטל אותו. באפשרותך לבטל את חידוש המנוי שלך דרך דף ניהול החשבון המקוון שלך או על ידי יצירת קשר עם צוות תמיכת הלקוחות של האזור Europe LTD.

אמצעי תשלום תקף, כולל כרטיס אשראי, נדרש לעיבוד התשלום עבור המנוי שלך. אתה תספק את אזור אירופה בע”מ פרטי חיוב מדויקים ומלאים, לרבות שם מלא, כתובת, מדינה, מיקוד, מספר טלפון ופרטי אמצעי תשלום תקפים. על ידי שליחת פרטי תשלום אלה, אתה מאשר באופן אוטומטי את האזור Europe LTD לחייב את כל דמי המנוי שנגרמו באמצעות חשבונך לכל אמצעי תשלום שכאלה.

במקרה של חיוב אוטומטי לא יתרחש מסיבה כלשהי, אזור אירופה בע”מ ינפיק חשבונית אלקטרונית המציינת שעליך להמשיך באופן ידני, בתוך תאריך יעד מסוים, עם התשלום המלא המתאים לתקופת החיוב כפי שצוין בחשבונית.

שינויים בתשלום

אזור אירופה בע”מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, רשאי לשנות את דמי המנוי עבור המנויים. כל שינוי דמי מנוי ייכנס לתוקף בסוף מחזור החיוב אז הנוכחי.

האזור Europe LTD יספק לך הודעה מוקדמת סבירה על כל שינוי בדמי המנוי כדי להעניק לך הזדמנות לסיים את המנוי שלך לפני ששינוי כזה ייכנס לתוקף.

המשך השימוש שלך בשירות לאחר שינוי דמי המנוי נכנס לתוקף מהווה את הסכמתך לשלם את סכום דמי המנוי שהשתנו.

החזרים

בקשות להחזר כספי מסוימות עבור מנויים עשויות להיחשב על-ידי אזור אירופה בע”מ על בסיס מקרה לגופו ונענקו על פי שיקול דעתה הבלעדי של האזור אירופה בע”מ.

תוכן

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם, לקשר, לאחסן, לשתף ולספק מידע מסוים, טקסט, גרפיקה, סרטונים או חומר אחר (“תוכן”). אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם בשירות, כולל חוקיות, אמינות ונאותות שלו.

על ידי פרסום תוכן לשירות, אתה מעניק לנו את הזכות ואת הרישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל ולהפיץ תוכן כזה בשירות ובאמצעותו. אתה שומר את כל הזכויות שלך על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירות או באמצעותו ואתה אחראי להגנה על זכויות אלה. אתה מסכים כי רישיון זה כולל את הזכות עבורנו להפוך את התוכן שלך לזמין למשתמשים אחרים בשירות, אשר עשויים גם להשתמש בתוכן שלך בכפוף לתנאים אלה.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) התוכן הוא שלך (בבעלותך) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות והרישיון כמפורט בתנאים אלה, וכן (ii) פרסום התוכן שלך בשירות או באמצעותו אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים, זכויות החוזה או כל זכויות אחרות של כל אדם.

חשבונות

כאשר אתה יוצר חשבון אצלנו, עליך לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני בכל עת. אי ביצוע זה מהווה הפרה של התנאים, דבר שעלול לגרום לסיום מיידי של החשבון שלך בשירות שלנו.

אתה אחראי לשמירה על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירות ולכל פעולה או פעולה תחת הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך היא עם השירות שלנו או שירות של צד שלישי.

אתה מסכים שלא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו. עליך להודיע לנו מיד עם היודע על כל הפרה של אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.

אינך רשאי להשתמש כשם משתמש בשם של אדם או ישות אחרת, או שאינו זמין כדין לשימוש, שם או סימן מסחרי הכפופים לזכויות כלשהן של אדם אחר או ישות אחרת מלבדך ללא אישור מתאים, או שם הפוגעני, וולגרי או מגונה אחרת. אתה מסכים במפורש שאנחנו לא יכולים לשאת באחריות לכל אובדן או נזק הנובעים מכל הצגות שגויות שאתה מבצע בהקשר זה.

רכוש רוחני

השירות והתוכן המקורי שלו (למעט תוכן המסופק על ידי משתמשים), התכונות והפונקציונליות הם ויישארו רכושם הבלעדי של האזור אירופה בע”מ ושל מעניקי הרישיונות שלה. השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים של בריטניה ומדינות זרות. אין להשתמש בסימנים המסחריים ובשמלות המסחריות שלנו בהקשר של מוצר או שירות כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של האזור אירופה בע”מ.

כאשר אתה מעלה תוכן, אתה מעניק לאתר אירופה בע”מ רישיון בינלאומי, לא בלעדי, נטול תמלוגים, ניתן להעברה (עם זכות לרישיון משנה) להשתמש, לשכפל, להפיץ, להכין עבודות נגזרות של, להציג ולבצע תוכן זה בקשר למתן השירות ובאופן אחר הקשר עם מתן שירות והאזור אירופה בע”מ עסקים.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או לשירותים של צד שלישי שאינם בבעלותם או בשליטתו של האזור Europe LTD.

האזור Europe LTD אין שליטה עליו, ואינה נוטלת כל אחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהם. הנך מאשר ומסכים כי אזור אירופה בע”מ לא תישא באחריות או בחבות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או ייגרם לכאורה כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים אלה הזמינים באתרי אינטרנט או בשירותים אלה או באמצעותם.

אנו ממליצים בחום לקרוא את התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו רשאים להפסיק או להשעות את חשבונך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה, אם תפר את התנאים.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק באופן מיידי. אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל פשוט להפסיק את השימוש בשירות.

כל הוראות התנאים שעל פי טבעם ישרוד סיום ישרדו, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתבי ויתור אחריות, שיפוי ומגבלות החבות.

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את האזור הלא מזיק באירופה בע”מ ובעל הרישיון ובעלי הרישיון שלה, ועל העובדים, קבלנים, סוכנים, קצינים ומנהלים, מכל ונגד כל הטענות, נזקים, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או חוב, והוצאות (לרבות אך לא רק עמלות), הנובעות או כתוצאה) השימוש והגישה שלך לשירות, על ידך או על ידי כל אדם שמשתמש בחשבונך ובסיסמה שלך; ב) הפרה של תנאים אלה, או ג) תוכן שפורסם בשירות.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או ענישה שלה, לרבות ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, רצון טוב או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים (i) גישה או שימוש או חוסר יכולת לגשת לשירות או להשתמש בו; (ii) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו בשירות; (iii) כל תוכן המתקבל מהשירות; וכן (iv) גישה, שימוש או שינוי בלתי מורשים של השידורים או התוכן שלך, בין אם מבוסס על אחריות, חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל תיאוריה משפטית אחרת, אם הודיעו לנו או לא על האפשרות של נזק כזה, וגם אם תרופה המפורטת בזאת נמצאה נכשלה מטרתה החיונית.

כתב ויתור

השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות מסופק על בסיס “AS IS” ו- “כפי שהוא זמין”. השירות מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצוע.

אזור אירופה בע”מ חברות הבת, החברות המסונפות ובעלי הרישיון שלה אינם מתחייבים כי א) השירות יפעל ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל זמן או מיקום מסוים; ב) שגיאות או פגמים יתוקנו; ג) השירות הוא ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים; או ד) התוצאות של השימוש בשירות יעמוד בדרישות שלך.

אי הכללות

מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל ועל אף הוראה אחרת של תנאים אלה, בשום פנים ואופן לא יהיה מקום אירופה בע”מ באחריות כלפיך או לכל אדם אחר בגין כל אובדן עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, ענישה או נזק מופתי הנובע, הקשור ל, או הנוגע לשימוש שלך בשירות, תנאים אלה, הנושא של תנאים אלה, סיום תנאים אלה או בכל דרך אחרת, לרבות אך לא רק לפציעה אישית, אובדן נתונים, עסקים, שווקים, חיסכון, הכנסה, רווחים, שימוש, ייצור, מוניטין או רצון טוב, צפוי או אחר, או הפסד כלכלי, תחת כל תיאוריה של אחריות (בין אם בחוזה, נזיקין, אחריות קפדנית או כל תיאוריה אחרת או חוק או הון עצמי), ללא קשר לכל רשלנות או אשמה אחרת או עוולה (כולל ללא הגבלה רשלנות חמורה והפרה יסודית) על ידי אזור אירופה בע”מ או כל אדם שעבורם האזור אירופה בע”מ אחראית, וגם אם האזור אירופה בע”מ כבר מומלץ על האפשרות של אובדן או נזק כזה שנגרם.

חוק השלטון

תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי אנגליה וויילס, מבלי להתייחס להוראות ניגוד החוק שלה.

אי אכיפת כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב ויתור על זכויות אלה. אם תנאי כלשהו של תנאים אלה יתקיים כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינינו בנוגע לשירות שלנו, ומחליפים ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שיש בינינו בנוגע לשירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא חומר, ננסה לספק הודעה של 30 יום לפחות לפני כל תנאי חדש שנכנס לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר תיקונים אלה הופכים לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, עליך להפסיק להשתמש בשירות.

מדיניות פרטיות ומדיניות קובצי Co

עיין במדיניות הפרטיות ובמדיניות העוגיות שלנו. אתה מסכים שהם מהווים חלק מהמונחים האלה. עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות ואת מדיניות העוגיות שלנו לפני השימוש בשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, אנא צור איתנו קשר.