algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 13 november 2020

Lees deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de locale.to-website (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Locale Europe LTD (“ons”, “wij” of “onze”) .

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Aankopen

U wordt aangemoedigd om uzelf vertrouwd te maken met uw rechten in de Sale of Goods Act 1979, Unfair Contract Terms Act 1977 en de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999.

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar wordt gesteld via de Service (“Aankoop”), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om creditcard (en) of andere betalingsmethode (n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Locale Europe LTD niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het indienen van valse of onnauwkeurige informatie.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Locale Europe LTD geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten en diensten op de Service voortdurend bij. De producten of services die beschikbaar zijn op onze Service, zijn mogelijk verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar, en we kunnen vertragingen ervaren bij het bijwerken van informatie over de Service en in onze advertenties op andere websites. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat een dergelijk aanbod van een product of dienst geen legaal aanbod vormt dat juridische consequenties kan hebben.

We kunnen en zullen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services, niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Sectie “Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden” doet geen afbreuk aan bestaande wettelijke rechten.

Abonnementen

Sommige onderdelen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis (“Abonnement (en)”). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden op maand- of jaarbasis ingesteld, afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert bij het aanschaffen van een abonnement.

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of Locale Europe LTD het annuleert. U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het klantenondersteuningsteam van Locale Europe LTD.

Een geldige betalingsmethode, inclusief creditcard, is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U moet Locale Europe LTD voorzien van nauwkeurige en volledige factuurinformatie, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u automatisch Locale Europe LTD om alle abonnementskosten die via uw account zijn gemaakt in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

Mocht automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan zal Locale Europe LTD een elektronische factuur uitgeven waarin wordt aangegeven dat u handmatig moet doorgaan, binnen een bepaalde deadline, waarbij de volledige betaling overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Veranderingen in vergoedingen

Locale Europe LTD kan naar eigen goeddunken en op elk moment de Abonnementskosten voor de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

Locale Europe LTD zal u redelijkerwijs vooraf op de hoogte stellen van elke wijziging in de abonnementskosten om u de mogelijkheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van het abonnementsgeld van kracht is geworden, gaat u ermee akkoord om het gewijzigde abonnementsgeld te betalen.

Restitutie

Bepaalde verzoeken om terugbetaling voor abonnementen kunnen van geval tot geval door Locale Europe LTD in overweging worden genomen en naar eigen goeddunken van Locale Europe LTD.

Inhoud

Met onze service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“inhoud”) plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door inhoud op de service te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de service te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de service, die uw inhoud ook kunnen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud van u is (u bent de eigenaar ervan) of dat u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de Service maakt geen inbreuk op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van welke persoon dan ook.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die anders aanstootgevend, vulgair of obsceen is. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een verkeerde voorstelling van zaken die u in dit verband geeft.

Intellectueel eigendom

De service en de originele inhoud (exclusief door gebruikers geleverde inhoud), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Locale Europe LTD en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel het Verenigd Koninkrijk als andere landen. Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Locale Europe LTD.

Wanneer u inhoud uploadt, geeft u aan Locale Europe LTD een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met recht op sublicentie) om die inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren. in verband met de levering van de Service en anderszins in verband met de levering van de Service en Locale Europe LTD.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Locale Europe LTD.

Locale Europe LTD heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Locale Europe LTD niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieafwijzing, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Locale Europe LTD en haar licentiehouders en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), die voortvloeien uit of voortvloeien uit a) uw gebruik van en toegang tot de Service door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt; b) een schending van deze voorwaarden, of c) inhoud die op de service is geplaatst.

Beperking van de aansprakelijkheid

Locale Europe LTD, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) alle inhoud die is verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een remedie die hierin wordt uiteengezet zijn essentiële doel niet heeft bereikt.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Locale Europe LTD haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service voldoen aan uw vereisten.

Uitsluitingen

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken en niettegenstaande enige andere bepaling van deze voorwaarden, zal Locale Europe LTD in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een andere persoon voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, bestraffende of voorbeeldige schade die voortvloeit uit , verband houdend met of verband houdend met uw gebruik van de Service, deze Voorwaarden, het onderwerp van deze Voorwaarden, de beëindiging van deze Voorwaarden of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, verlies van gegevens, zaken, markten, besparingen, inkomen , winst, gebruik, productie, reputatie of goodwill, verwacht of anderszins, of economisch verlies, onder enige aansprakelijkheidstheorie (hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere theorie of wet of billijkheid), ongeacht enige nalatigheid of andere fout of wangedrag (inclusief maar niet beperkt tot grove nalatigheid en fundamentele inbreuk) door Locale Europe LTD of een persoon voor wie Locale Europe LTD verantwoordelijk is, en zelfs als Locale Europe LTD van de mogelijkheid dat dergelijk verlies of dergelijke schade wordt geleden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de service.

Privacybeleid en Cookiebeleid

Raadpleeg ons privacybeleid en cookiebeleid. U gaat ermee akkoord dat ze deel uitmaken van deze voorwaarden. U moet ons privacybeleid en cookiebeleid lezen voordat u de service gebruikt.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.